Đăng ký lắp đặt online

  • Ghi rõ số nhà, ngõ, nghách, hẻm, đường phố, xóm, thôn, tổ, phường, xã, quận, huyện
  • Drop files here or
    Hộ khẩu/tạm trú, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, CMND/CCCD

(Khách hàng có nhu cầu tư vấn liên hệ theo số điện thoại: 024 667 397 48)