Dịch vụ khách hàng


TT CÁC QUI TRÌNH (xem bên dưới) NỘI DUNG KÈM THEO HỘ GIA ĐÌNH CƠ QUAN
1 Thủ tục đăng kí lắp đặt mới thỏa thuận đấu nối vào tuyến ống của khách hàng đã đầu tư Tải về Tải về
2 Thỏa thuận đấu nối Tải về
3 Thay đổi di chuyển đường ống, vị trí đồng hồ nước Tải về Tải về
4 Thay thế đồng hồ nước Tải về
5 Kiểm tra, kiểm định đồng hồ Tải về Tải về
6 Đề nghị tạm ngừng, mở lại nguồn nước Tải về Tải về
7 Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng cấp nước, xác định đơn giá mục đích sử dụng Đề nghị áp lại giá nước Tải về Tải về
Thay đổi thông tin khách hàng Tải về Tải về
Mẫu phiếu kê khai Tải vềFree WordPress Themes, Free Android Games