Kết quả xét nghiệm nước tháng 10-2020

Tra cứu và tải hoá đơn điện tử

Tra cứu thông tin sử dụng nước

Trả lời chung

Hỏi: Nhà tôi trong phạm vi cấp nước khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội…

Đọc đồng hồ

Giá bán nước

Quyền và nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng sử dụng nước a. Khách hàng sử dụng nước…

Tạm ngừng, mở lại nguồn nước

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại…

Đăng ký lắp mới

Các bước thực hiện: Bước 1:    Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký lắp mới…

Kiểm tra, kiểm định đồng hồ nước

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại…