Tạm ngừng, mở lại nguồn nước

1Trình tự thực hiệnBước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công ty VIWACO theo mẫu đơn quy định.
Tải mẫu theo link dưới đây :
Mẫu đề nghị Tạm ngừng và mở lại đường nước – dành cho Hộ gia đình
Mẫu đề nghị Tạm ngừng và mở lại đường nước – dành cho Khách hàng Cơ Quan
Bước 2: Khách hàng đóng kinh phí ( nếu có), chứng kiến việc tạm ngừng, mở lại nguồn nước, ký biên bản hoàn thành công việc.
2Hồ sơa) Thành phần hồ sơ:
– Văn bản đề nghị tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước ( theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ :  01 (bộ)
3Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( không tính thời gian xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công).
4Kinh phíKhối lượng theo khảo sát thực tế và đơn giá dự toán theo quy định hiện hành của nhà nước.