ĐĂNG KÝ LẮP MỚI

Các bước thực hiện: Bước 1:    Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký lắp mới…

KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ NƯỚC

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại…

GIÁ BÁN NƯỚC

THOẢ THUẬN ĐẦU NỐI

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn…