THAY ĐỔI DI CHUYỂN ỐNG, VỊ TRÍ ĐỒNG HỒ NƯỚC
 Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

THAY ĐỔI DI CHUYỂN ỐNG, VỊ TRÍ ĐỒNG HỒ NƯỚC
1 - Trình tự thực hiện

– Bước 1:
Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công ty Viwaco theo mẫu đơn quy định.

(Tải về: Mẫu đơn di dời đường ông, cụm đồng hồ cho Hộ gia đình tại đây)

(Tải về: Mẫu đơn di dời đường ống, cụm đồng hồ cho Cơ quan tại đây)

Địa chỉ: Mặt sau Tầng 1 nhà 17 T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

– Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn cùng đơn vị cấp nước khảo sát tại hiện trường.

– Bước 3:

+ Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Khách hàng nhận thông báo từ chối dịch vụ.

+ Trường hợp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Khách hàng xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật, đóng kinh phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo giấy hẹn, nhận giấy hẹn thi công.

– Bước 4: Khách hàng giám sát thi công, nghiệm thu và nhận bàn giao công trình tại hiện trường.

2 - Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:

 

– Văn bản đề nghị di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ đo nước (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3 - Thời hạn giải quyết – Trường hợp thực hiện được: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công).
4 - Kinh phí Khối lượng theo khảo sát thực tế và đơn giá dự toán theo quy định hiện hành của nhà nước.
5 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Việc di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ phải đảm bảo điều kiện, quy định về quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, vị trí lắp đặt cụm đồng hồ của đơn vị cấp nước.

– Trường hợp di dời, thay thế đường ống cấp nước để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch… không thuộc dịch vụ này.