Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng cấp nước, xác định đơn giá mục đích sử dụng
 Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

THAY ĐỔI THÔNG TIN, KÝ LẠI HỢP ĐỒNG CẤP NƯỚC, XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
1 - Trình tự thực hiện – Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công ty VIWACO theo mẫu đơn quy định.


(mẫu đề nghị sử dụng nước sinh hoạt (trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng nước)

(mẫu thay đổi thông tin khách hàng cho Cơ quan)

(mẫu đề nghị áp lại giá nước cho Hộ gia đình)

(mẫu đề nghị áp lại giá nước cho Cơ quan)

(mẫu phiếu kê khai)

Địa chỉ: Mặt sau Tầng 1 nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

– Bước 2:

+ Trường hợp ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước: Khách hàng thanh lý hợp đồng cũ, ký và nhận hợp đồng mới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Trường hợp xác định lại đơn giá bán nước: Khách hàng cùng đơn vị cấp nước kiểm tra thực tế và ký biên bản thống nhất áp giá theo mục đích, đối tượng sử dụng.

2 - Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Văn bản đề nghị thay đổi thông tin khách hàng sử dụng nước (theo mẫu).

 

Khách hàng là hộ gia đình:
– Hộ khẩu ( bản chứng thực).
- Trường hợp ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước:
      + Hợp đồng dịch vụ cấp nước (bản chính).
      + Bản chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng tử (trường hợp chủ hợp đồng đã mất); Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ đề nghị cấp nước (trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất); Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, mặt bằng (trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà, mặt bằng)…
- Trường hợp xác định lại đơn giá bán nước: Văn bản liên quan việc thay đổi mục đích sử dụng nước (bản chứng thực hoặc photo kèm bản gốc để đối chiếu ).
- Trường hợp thay đổi định mức sử dụng nước theo số hộ dùng chung:
      + Phiếu kê khai các hộ sử dụng nước chung đồng hồ (theo mẫu);
      + Hộ khẩu từng hộ sử dụng chung đồng hồ (bản chứng thực);
      + Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất (photo).

Khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:
– Quyết định thành lập cơ quan hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( bản chứng thực).
- Trường hợp ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước:
     + Hợp đồng dịch vụ cấp nước (bản chính).
     + Bản chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất tại địa chỉ đề nghị cấp nước (trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất); Hợp đồng thuê nhà đất,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và văn bản của chủ sở hữu nhà đất chấp thuận đứng tên hợp đồng dịch vụ cấp nước (trường hợp thuê nhà, mặt bằng); Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, mặt bằng (trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà, mặt bằng); Quyết định sáp nhập, chia tách, đổi tên và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( trường sáp nhập, chia tách, đổi tên)…

- Trường hợp xác định lại đơn giá bán nước: Văn bản liên quan việc thay đổi mục đích sử dụng nước ( bản chứng thực hoặc photo kèm bản gốc để đối chiếu ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3 - Thời hạn giải quyết – 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Riêng trường hợp thay đổi định mức sử dụng chung đồng hồ thời gian giải quyết sẽ căn cứ vào việc kiểm tra xác minh của Đơn vị cấp nước với Khách hàng.
4 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không chuyển đổi Hợp đồng cấp nước đối với khách hàng thuê nhà là hộ tư nhân.