THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC
 Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC
1 - Trình tự thực hiện – Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công ty VIWACO theo mẫu đơn quy định.

(Tải về: Mẫu đơn đề nghị thay đồng hồ đo nước)

Địa chỉ: Mặt sau Tầng 1 nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

– Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn cùng đơn vị cấp nước khảo sát tại hiện trường.

– Bước 3:

+ Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Khách hàng nhận được thông báo từ chối dịch vụ.

+ Trường hợp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ:Khách hàng xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật, đóng kinh phí (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo giấy hẹn, nhận giấy hẹn thi công.

– Bước 4: Khách hàng giám sát thi công, nghiệm thu và nhận bàn giao công trình tại hiện trường.

2 - Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:- Văn bản đề nghị thay đồng hồ đo nước (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
3 - Thời hạn giải quyết – Trường hợp thực hiện được: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công).
4 - Phí, lệ phí – Trường hợp đồng hồ đo nước bị mất, hư hỏng do lỗi của khách hàng, chi phí thay thế đồng hồ đo nước mới do khách hàng thanh toán theo khảo sát thực tế và đơn giá dự toán theo quy định hiện hành của nhà nước.- Trường hợp đồng hồ đo nước bị hư hỏng, đơn vị cấp nước đã kiểm tra và xác định là do lỗi kỹ thuật thì đơn vị cấp nước sẽ thay thế.
5 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện – Mất đồng hồ đo nước, hư hỏng đồng hồ đo nước, chì niêm phong bị đứt, đồng hồ đo nước không đọc được chỉ số.
- Nhu cầu sử dụng nước của khách hàng thay đổi vượt quá khả năng đo của đồng hồng hồ đo nước hiện có.