TIỀN MẶT
 Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

THANH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUẦY THU
- Trước khi thanh toán :
Khách hàng cần kiểm tra tên, địa chỉ, số tiền có khớp với hóa đơn muốn đóng?
- Sau khi thanh toán :
Lưu lại giấy biên nhận, số điện thoại của thu ngân và nhớ địa chỉ nơi giao dịch.
- Trường hợp thanh toán 2 lần :
Khách hàng liên hệ theo số điện thoại in trên giấy biên nhận để lấy lại tiền trường hợp đã nộp tiền tại điểm giao dịch Viwaco nhưng cũng thanh toán qua một kênh khác.
- Phản ảnh thái độ thu ngân :
Nếu thu ngân gây trở ngại việc thanh toán, trả lại tiền thừa đề nghị quí khách hàng phản ảnh vào email hoadon@viwaco.vn. Gửi kèm số điện thoại để được trả lời ngay!
- Các điểm thanh toán tiền mặt :
+ Trạm nước Viwaco : xem vị trí địa bàn
+ Ngân hàng Agribank : tại Hà Nội
+ Trung gian : các đơn vị liên kết dich vụ Payoo
+ Điểm giao dịch Viettel : tất cả các điểm trực tiếp hoặc liên kết trên toàn quốc.