Tra hóa đơn  Liên hệ nhanh
 Tin xét nghiệm  Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Trên website  Trả lời chung
 Ngân hàng  Các thủ tục
 Tại quầy thu  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)