Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Home Home / Tin tức

Công bố nước sạch Sông Đà đã an toàn và điều tiết nguồn nước để đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định

viwaco ngày 22-10-2019      

Tải công văn 1631/VIWACO-KD tại đây

Tin tức tổng hợp
Báo cáo tài chính
Cổ đông
Sự kiện
Xét nghiệm
Cấp nước


- Cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố tràn dầu thải vào nguồn nước sản xuất của Viwasupco


Giảm áp lực cấp nước từ 19h ngày 21/10/2019 đến 08h ngày 22/10/2019 -