Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Công bố nước sạch Sông Đà đã an toàn và điều tiết nguồn nước để đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định

viwaco ngày 22-10-2019

Tải công văn 1631/VIWACO-KD tại đây

Tin tức tổng hợp
Quan hệ cổ đông
Nổi bật
Xét nghiệm
Sự kiện
Cấp nước


- Cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố tràn dầu thải vào nguồn nước sản xuất của Viwasupco


Giảm áp lực cấp nước từ 19h ngày 21/10/2019 đến 08h ngày 22/10/2019 -