Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Tạm ngừng cấp nước dự kiến: đường Kim Giang từ 23h 22/06 đến 06h 23/06 ; đường Tả Thanh Oai từ 23h 23/06 đến 06h 24/06 ; xã Tam Hiệp từ 23h 24/06 đến 06h 25/06

viwaco ngày 22-06-2019