Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Thông báo về việc cấp nước trở lại của Công ty Cổ phần nước sạch Sông Đà

viwaco ngày 17-10-2019

Xem thêmChi tiết văn bản số 450/2019/TB-VIWASUPCO tại đây

Tin tức tổng hợp
Quan hệ cổ đông
Nổi bật
Xét nghiệm
Sự kiện
Cấp nước


- Bắt hai đối tượng đổ trộm dầu thải ra nguồn cấp nhà máy nước sông Đà


Tiếp tục tạm ngừng cấp nước từ 16/10/2019, thời gian cấp nước trở lại VIWASUPCO sẽ có thông báo sau -