Hỏi hóa đơn : bankinhdoanh@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 0981.923.715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Home Home / Tin tức

Thông tin về nguồn nước mặt sông Đà có mùi cấp cho địa bàn Công ty VIWACO

viwaco ngày 11-10-2019      

Tin tức tổng hợp
Báo cáo tài chính
Cổ đông
Sự kiện
Xét nghiệm
Cấp nước


- Công văn phúc đáp của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà


Kết quả xét nghiệm nước 09-2019 -