Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Tiếp tục tạm ngừng cấp nước từ 16/10/2019, thời gian cấp nước trở lại VIWASUPCO sẽ có thông báo sau

viwaco ngày 16-10-2019

Xem thêmTạm ngừng cấp nước để xúc xả tuyến ống truyền tài nước sạch Sông Đà dự kiến từ 09h15 đến 15h ngày 15/10/2019

Tin tức tổng hợp
Quan hệ cổ đông
Nổi bật
Xét nghiệm
Sự kiện
Cấp nước


- Thông báo về việc cấp nước trở lại của Công ty Cổ phần nước sạch Sông Đà


KHẨN: hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt Sông Đà -