Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

  TIN TỨC  
 SỰ KIỆN 
 Xét nghiệm 
 Cấp nước 

  HÓA ĐƠN    HƯỚNG DẪN  
 Tra hóa đơn điện tử Kiểm tra nước
 Tra thông tin sử dụng nước Thủ tục đăng ký
 Trả lời chung Đồng hồ điện từ
 Đọc đồng hồ Quan hệ cổ đông
 Giá bán nước

 Quyền và nghĩa vụ
 Tạm ngừng, mở lại nguồn nước
 Đăng ký lắp đặt mới
 Kiểm tra, kiểm định đồng hồ nước
 Thỏa thuận đấu nối
 Thay đổi, di chuyển ống, đồng hồ nước
 Thay đồng hồ nước
 Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng, áp giá

  NỔI BẬT