Thay đổi, di chuyển ống, đồng hồ nước

1Trình tự thực hiệnBước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công ty VIWACO theo mẫu đơn quy định. Tải mẫu theo link dưới đây :
Mẫu đề nghị dịch chuyển đường ống, đồng hồ  – dành cho Hộ gia đình
Mẫu đề nghị dịch chuyển đường ống, đồng hồ  – dành cho Khách hàng Cơ Quan
Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn cùng đơn vị cấp nước khảo sát tại hiện trường.
Bước 3:
+Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Khách hàng nhận được thông báo từ chối dịch vụ.
+ Trường hợp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ: Khách hàng xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật, đóng kinh phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo giấy hẹn, nhận giấy hẹn thi công.
Bước 4 : Khách hàng giám sát thi công, nghiệm thu và nhận bàn giao công trình tại hiện trường.
2Hồ sơa) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ đo nước (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
3Thời hạn giải quyếtTrường hợp thực hiện được: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( không tính thời gian xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công)
4Kinh phíKhối lượng theo khảo sát thực tế và đơn giá dự toán theo quy định hiện hành của nhà nước.
5Yêu cầu, điều kiện thực hiện– Việc di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ phải đảm bảo điều kiện, quy định về quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, vị trí lắp đặt cụm đồng hồ của đơn vị cấp nước.
– Trường hợp di dời, thay thế đường ống cấp nước để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch… không thuộc dịch vụ này.