THOẢ THUẬN ĐẦU NỐI

1Trình tự thực hiệnBước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công ty VIWACO theo mẫu đơn quy định
Tải mẫu theo link dưới đây :
Mẫu thỏa thuận đấu nối
Mẫu thỏa thuận đấu nối vào tuyến ống đã đầu tư
Bước 2: Khách hàng nhận kết quả  theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công ty VIWACO.
2Hồ sơa) Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Văn bản đề nghị thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước (theo mẫu).
– Quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp).
– Bản vẽ xác nhận vị trí khu đất dự án/ công trình (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).
– Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).
– Bảng tính toán (dự kiến) tổng nhu cầu dùng nước của dự án/ công trình
– Văn bản pháp lý liên quan dự án/ công trình: Quyết định của cấp thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án/ công trình (bản sao chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
3Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4Yêu cầu, điều kiện thực hiệnKhách hàng nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin thỏa thuận và phối hợp cùng đơn vị cấp nước kiểm tra, khảo sát, xác định vị trí dự án/ công trình tại hiện trường làm cơ sở để trả lời đấu nối cấp nước.