Quyền và nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng sử dụng nước a. Khách hàng sử dụng nước…

Tạm ngừng, mở lại nguồn nước

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại…

Đăng ký lắp mới

Các bước thực hiện: Bước 1:    Khách hàng cung cấp thông tin đăng ký lắp mới…

Kiểm tra, kiểm định đồng hồ nước

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại…

Thoả thuận đấu nối

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn…

Thay đổi, di chuyển ống, đồng hồ nước

1 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn tại…

Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng, áp giá

1 Trình tự thực hiện Bước 1 : Khách hàng nộp hồ sơ và giấy hẹn…