LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

+ Sản xuất và Kinh doanh Nước sạch

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành cấp nước

+ Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, xử lý chất thải, các công trình điện, đường dây trạm biến thế đến 35KV.

+ Sản xuất và kinh doanh máy móc, thiết bị, vật tư ngành nước;

+ Đầu tư và Kinh doanh bất động sản

+ Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thi và nông thôn, xử lý nước thải và nước sinh hoạt.

+ Thiết kế cấp thoát nước: đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, môi trường nước;

+ Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp

+ Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng

+ Khảo sát xây dựng.