Thủ tục
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Home Home / Thủ tục
  Thủ tục đề nghị Nội dung kèm theo Hộ dân Cơ quan
1 Đăng kí lắp đặt mới Thỏa thuận đấu nối vào tuyến ống của khách hàng đã đầu tư File File
2 Thỏa thuận đấu nối     File
3 Thay đổi di chuyển đường ống, vị trí đồng hồ nước   File File
4 Thay thế đồng hồ nước   File  
5 Kiểm tra, kiểm định đồng hồ   File File
6 Tạm ngừng, mở lại nguồn nước   File File
7 Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng cấp nước, xác định đơn giá mục đích sử dụng Đề nghị áp lại giá nước File File
Thay đổi thông tin khách hàng File File
Mẫu phiếu kê khai File