THỦ TỤC - ĐỀ NGHỊ
 Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Đơn giá tiền nước Cách đọc đồng hồ
Câu hỏi hay gặp Kiểm tra nguồn nước
  Thủ tục đề nghị Nội dung kèm theo Hộ dân Cơ quan
1 Đăng kí lắp đặt mới Thỏa thuận đấu nối vào tuyến ống của khách hàng đã đầu tư File File
2 Thỏa thuận đấu nối     File
3 Thay đổi di chuyển đường ống, vị trí đồng hồ nước   File File
4 Thay thế đồng hồ nước   File  
5 Kiểm tra, kiểm định đồng hồ   File File
6 Tạm ngừng, mở lại nguồn nước   File File
7 Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng cấp nước, xác định đơn giá mục đích sử dụng Đề nghị áp lại giá nước File File
Thay đổi thông tin khách hàng File File
Mẫu phiếu kê khai File