KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ NƯỚC
 Hỏi hóa đơn : bankinhdoanh@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 0981.923.715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

Home Home / THỦ TỤC

KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ NƯỚC

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: 
Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cty Viwaco theo mẫu đơn quy định.

(Tải về: Mẫu đơn kiểm tra, kiểm định đồng hồ dành cho hộ gia đình tại đây)
(Tải về: Mẫu đơn kiểm tra, kiểm định đồng hồ dành cho cơ quan tại đây)

Bước 2:
Khách hàng theo giấy hẹn chứng kiến việc kiểm tra, kiểm định đồng hồ; nộp phí kiểm định đồng hồ (nếu có).

2. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:- Văn bản đề nghị kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Thời hạn giải quyết
– Đồng hồ có đường kính DN ≤ 25 mm: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
– Đồng hồ có đường kính DN > 25 mm: Theo thời gian của đơn vị thực hiện kiểm định.

4. Phí, lệ phí
Khách hàng thanh toán phí kiểm định khi kết quả đồng hồ chạy chính xác theo quy định (sai số không vượt quá ± 5%).

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Việc kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước phải có sự chứng kiến của khách hàng và được lập biên bản ghi rõ nội dung sự việc.