TẠM NGỪNG, MỞ LẠI NGUỒN NƯỚC
 Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

TẠM NGỪNG, MỞ LẠI NGUỒN NƯỚC
1 - Trình tự thực hiện – Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cty Viwaco theo mẫu đơn quy định.

 

Tải về: Mẫu đơn đề nghị tạm dừng, mở lại nguồn nước cho Hộ gia đình tại đây)

Tải về: Mẫu đơn đề nghị tạm dừng, mở lại nguồn nước cho Cơ quan tại đây)

Địa chỉ: Mặt sau Tầng 1 nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

– Bước 2: Khách hàng đóng kinh phí (nếu có), chứng kiến việc tạm ngừng, mở lại nguồn nước, ký biên bản hoàn thành công việc.

2 - Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:- Văn bản đề nghị tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
3 - Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian xin phép đào đường, hè hoặc thời gian khắc phục trở ngại khách quan trong thi công).
4 - Kinh phí Khối lượng theo khảo sát thực tế và đơn giá dự toán theo quy định hiện hành của nhà nước.