THỎA THUẬN ĐẤU NỐI
 Tra cứu hóa đơn điện tử
 Tin xét nghiệm  QH Cổ đông
THANH TOÁN MỤC LỤC
 Ví điện tử  Giá bán nước
 Ngân hàng  Trả lời chung
 Tại quầy thu  Các thủ tục
 Trên website  Kiểm tra nước
GIAO DỊCH  Đọc đồng hồ
Tel : 024.6251.1520  Ảnh - Video
Fax : 024.6251.1524  Tin tổng hợp
Email : info@viwaco.vn  Giới thiệu CTY
 Hỏi hóa đơn : hoadon@viwaco.vn
 Báo sự cố 24/7 : 098.192.3715
 (Mất nước diện rộng, vỡ ống, vi phạm)

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI
1 - Trình tự thực hiện

– Bước 1:
Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công ty VIWACO theo mẫu đơn quy định .

Tải về: Mẫu thỏa thuận đấu nối

Địa chỉ: Mặt sau Tầng 1 nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

– Bước 2: Khách hàng nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công ty VIWACO.

2 - Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị thỏa thuận về đấu nối nguồn cấp nước (theo mẫu).

– Quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(đối với doanh nghiệp).

– Bản vẽ xác định vị trí khu đất dự án/công trình (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).

– Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 (bản sao có dấu xác nhận của cơ quan xin thỏa thuận).

– Bảng tính toán (dự kiến) tổng nhu cầu dùng nước của dự án/công trình.

– Văn bản pháp lý liên quan dự án/công trình: Quyết định của cấp thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án/công trình (bản sao chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3 - Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện Khách hàng nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin thỏa thuận và phối hợp cùng đơn vị cấp nước kiểm tra, khảo sát, xác định vị trí dự án/công trình tại hiện trường làm cơ sở để trả lời đấu nối cấp nước.