Đăng ký lắp đặt online

  • Ghi rõ số nhà, ngõ, nghách, hẻm, đường phố, xóm, thôn, tổ, phường, xã, quận, huyện
  • Drop files here or
    Hộ khẩu/tạm trú, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, CMND/CCCD.
    Trường hợp hồ sơ gốc của khách hàng khi ký hợp đồng không đầy đủ, không phù hợp với hồ sơ đăng ký online, Công ty sẽ tạm ngừng cấp nước.

(Khách hàng có nhu cầu tư vấn liên hệ theo số điện thoại: 024 667 397 48)