THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Tên giao dịch: VIWACO JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VIWACO.,JSC

Mã số doanh nghiệp /Mã số thuế : 0101624050

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Ngày cấp lần đầu : 17/03/2005, thay đổi lần thứ 7 ngày 25/01/2019

Vốn điều lệ : 160.000.000.000 đồng VN(Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Tổng giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Hữu Tới

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà 17T7 Khu Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6251 1520 , 6251 1523              Fax: 024 6251 1524

Website: https://viwaco.vn